Peter Luthersson (född 1954) är docent i litteraturvetenskap, verksam vid Axel och Margret Ax:son Johnsons stiftelse. Han har tidigare varit universitetslektor vid Lunds universitet, kulturchef på Svenska Dagbladet och förläggare och vd på Bokförlaget Atlantis. I två studier, Modernism och individualitet (1986) och Svensk litterär modernism (2002), har Peter Luthersson utmanat en förhärskande litteraturhistorieskrivning. I den andan är också hans förra bok, Förlorare, som utkom 2014, skriven.

Böcker: Erfarenhetsunderskott (2017) Förlorare (2014)

Omslag Erfarenhetsunderskott Pressrelease Erfarenhetsunderskott Omslag Förlorare Författarbild Pressrelease Förlorare