Elin Mellerstedt är journalist och litteraturvetare.

Johanna Stillman konstnär och kulturvetare. Med både förtjusning och skräck har de i närmare tio års tid följt pojkband och deras fans. Förtjusningen kommer av de fantastiska världarna som byggs runt pojkbanden. Skräcken från hur samhället och media kommit att betrakta fenomenet, hur unga tjejer och deras idoler öppet hånas.

Tillsammans driver de bloggen Dancingonourown.com och konstprojekt som visats både i Sverige och Sydkorea. Under 2012 var de två av dem som syntes i medias bevakning och rapportering om k-pop. De har bland annat föreläst om fenomenet och medverkat i P3s Musikguiden.

Böcker: Loverholic robotronic (2013)
Facebook: facebook.com/dancingonourown
Twitter: twitter.com/dancingonourown
Instagram: instagram.com/dancingonourown
Hemsida: www.dancingonourown.com

Omslag Författarbild Pressrelease